هشدار
لایسنس خطا: اطلاعات لایسنس یافت نشد لطفا جهت فعال سازی لایسنس محصول به پیشخوان وردپرس مراجعه فرمایید.
خرید محصول از سایت راست چین
******************لایسنس فعال نشده است****************** type k - Rose

Thermocouple type k

Thermocouple type k K-type thermocouple is the most common type of thermocouple, because it has the widest operating temperature range. Material: Chromel, Alumel ( scientific names are Ni-Cr and Ni-Al, respectively) Temperature range: -270…
Read More